Klimatilpasning

icon_KLIMA_120X120_trans0%Ekstremt vejr udfordrer retten til mad


Allerede i dag betyder de globale klimaforandringer, at bønder verden over kæmper med både tørke og oversvømmelser. Og værst går det ud over de allerfattigste.

CARE arbejder for at sætte fattige bønder i stand til bedre at klare klimaforandringerne, så de kan brødføde sig selv. Derfor er klimaindsatsen en vigtig del af Alle har ret til mad.

Mød Saumu Issa: Vand betyder alt

klima_saumu_vand

Vejret er på alles læber

Alle brokker sig over vejret. Og når åer og vandløb i Danmark efter usædvanlig kraftig efterårsregn går over sine bredder, råber både husejere og landmænd op. Med rette – for selv om det er sjældent, vi for alvor mærker konsekvenserne af klimaforandringer i Danmark, er det for den enkelte alvorligt nok. Men det truer ikke vores liv og levebrød.

Den trussel mærker millioner af fattige bønder og deres familier i Afrika og Asien til gengæld hver dag, hvor menneskeskabte klimaforandringer truer deres tilværelse og udfordrer, at Alle har ret til mad.

Både når der er for meget vand, eller hvis der er for lidt. Eller når regntiden i landsbyen Kasapo i Tanzania kommer på helt andre tidspunkter, end da Saumu Issas datter, Amina, kom til verden for 30 år siden.

Læs mere om Amina og Saumu Issa fra Kasapo
Enkle men effektive løsninger

CARE arbejder politisk i Danmark og internationalt for at begrænse fremtidens klimaforandringer mest muligt. Det er vigtigt.

Men for befolkningen i både Kasapo og i mange andre fattige samfund er det langt vigtigere at lære at tilpasse sig klimaforandringerne her og nu.

Fakta_klima

Det handler om at finde nye afgrøder, der passer bedre til de nye vejrforhold. Plante træer, der både kan holde på vandet og give skygge. Og få bygget den brønd, der betyder, at Amina Issa kan få vand nok til at kunne dyrke grøntsager i sin køkkenhave året rundt.

Det handler om helt enkle ting som at få lavet lokale varslingssystemer, så fattige mennesker langt fra de store byer kan nå at forberede sig, hvis et skybrud eller en voldsom storm er på vej.

Det er ofte enkle ting, der gør en forskel. Og ofte handler det om at dele viden eller ændre på den måde, man tidligere har gjort tingene på.

Læs mere klimaindsatsen i landsbyen Kasapo

Andre metoder til at sikre retten til mad
icon_JORD_T_120X120_trans0% handel_logo icon_PLATE_T_120X120_trans0%