Retten til jord

icon_JORD_120X120_trans0%Uden marker ingen mad


Adgang til jord er afgørende, hvis fattige mennesker skal brødføde sig selv. I mange lande i Afrika og Asien bliver fattige mennesker frarøvet retten til deres jord, fordi de mangler papirer på den. Eller myndigheder fratager bønder deres jord, hvis de kan sælge den til andre.

Derfor er retten til jord afgørende i CARE Danmarks arbejde for at sikre retten til mad.

Mød Ana, Teresa og Elisabeth: Landsbyen smed minegigant på porten

Jord-case-pic2x1

Når staten sælger bøndernes marker

Adgang til jord er afgørende, hvis fattige mennesker skal brødføde sig selv.

Konkret arbejder CARE blandt andet sammen med fattige bønder i Tanzania med projektet Ardhi Yetu. Her vil regeringen udvikle landet og landbrugsproduktionen gennem nogle store investeringsprojekter.

Målet er at skabe nogle store og meget effektive landbrug. Og i de mange projektpapirer lover regeringen, at de store moderne landbrugsprojekter netop skal komme de fattige bønder til gode.

Stærke civilsamfund holder magthavere ansvarlige

Mange – herunder CARE – er dog bekymret for, at projekterne ikke vil resultere i de lovede fordele, men at de derimod medfører tab af rettigheder for den fattige lokalbefolkning.

Det er usikkert, hvorvidt småbøndernes og især kvindernes – som er de primære producenter af landbrugsprodukter i Tanzania – behov og interesser tages i betragtning i strategierne.

Fakta_jord

Lokalsamfundene og de fattige bønder skal have sikret deres rettigheder og adgang til jord. Dette gøres blandt andet ved at styrke kapaciteten i civilsamfundet i Tanzania på lokalt og nationalt niveau.

På den måde får hver enkelt borger mulighed for at engagere sig og holde magthaverne ansvarlige – både når det gælder statslige og private aktører i landbrugssektoren.

Læs mere om landsbyen Mbarali, der tilbagevandt tabt jord fra investor

Andre metoder til at sikre retten til mad
icon_KLIMA_T_120X120_trans0% handel_logo icon_PLATE_T_120X120_trans0%