Vi forurener, de sulter - CARE

Vi forurener, de sulter

Lagt på 4. april 2018 af Mads Pedersen

Emmeline Maar og Melissa Koc fra Humlebæk Skoles 9. klasse har i deres projektopgave dykket ned i CARE Danmarks rapport om klimaflygtninge.

Emmeline Maar og Melissa Koc fra 9. klasse på Humlebæk Skole har skrevet projektopgave om klimaflygtninge. Og de faldt i den forbindelse over CARE Danmarks rapport om emnet. De 15-årige piger deler her i ultra kort form udbyttet af en uges hårdt arbejde.

På forhånd undrede vi os over, hvordan klimaforandringer påvirker verdens fattigste lande, og hvorfor problemet er så stort. Ser man på Danmark, ved de fleste danskere godt, at klimaforandringer er alvorlige. Og de fleste kender metoder til at nedbringe CO2 udledning. Men mange af løsningerne er meget tekniske – og som et eksempel er det heller ikke alle, der lige har 50.000 kroner til et solcelle anlæg.

Derfor synes vi, at regeringen skal fortsætte med at arbejde for at reducere udledningen af CO2 – og vi støtter målet om, at Danmark skal være CO2-neutral i 2050. Det vil sætte et godt eksempel for andre lande. Men det er mindst lige så vigtigt, at vi også bruger penge på at hjælpe verdens fattigste med at tilpasse sig klimaforandringerne her og nu. Tørke, oversvømmelser og skiftende klima betyder, at mennesker i Asien og Afrika ikke får mad nok. Og nogle bliver nødt til at forlade deres hjem, fordi de ikke længere kan overleve der.

Et andet problem med ”klimaflygtninge” er, at de ikke har nogen rettigheder. Som et eksempel er ofre for krig omfattet af internationale konventioner og love. Det er ofre for klimaændringer ikke, og det gør disse klimaofre mere sårbare. Så selv om det er os i den rige del af verden, der har forurenet mest, er det i høj grad fattige udviklingslande, der lider under konsekvenserne. Det giver os et særligt ansvar – både for at nedsætte vores egen CO2-udledning og for at hjælpe fattige familier med at tilpasse sig det nye klima.

PRESSEKONTAKT

 

Ida Maria Just
Pressekonsulent
Mobil: 53 72 72 43

ijust@care.dk