Opgaven blev ikke løst i Bonn - CARE

Opgaven blev ikke løst i Bonn

Lagt på 9. maj 2018 af ijust

John Nordbo, klimarådgiver i CARE Danmark.

Med et døgn til mødets afslutning står det krystalklart, at forhandlerne ikke formåede at løse den opgave, de havde fået. Ekstraordinært møde er nu nødvendigt.

”Mange hernede taler om, at de rige lande lader de klimaramte u-lande i stikken. Men de rige lande lader lige så meget sig selv i stikken. Finder de rige lande – herunder EU – ikke penge til klimatilpasning i de fattige lande, så vil det betyde mange mennesker, der ikke længere kan leve af deres jord, og som derfor bliver tvunget på flugt. Den udvikling rammer i høj grad også den rige del af verden, ” siger klimarådgiver i CARE Danmark John Nordbo, der har deltaget i forhandlingerne i Bonn.

Over 200 lande har de seneste dage været repræsenteret til klimamødet i Bonn. Men det er ikke lykkedes at løse den opgave, man havde stillet sig selv.

De rige lande spænder ben
EU og andre rige lande kæmper med næb og klør for at undgå at levere afgørende informationer om, hvor mange penge man planlægger at bidrage med til den internationale klimaindsats. Det er ellers en forpligtelse, som tydeligt fremgår af Parisaftalen.

”En central del af forhandlingerne handlede om udmøntning af Parisaftalens bestemmelser om nationale klimaplaner, klimafinansiering og den globale ambitionsmekanisme. Opgaven til forhandlerne var, at man skulle bevæge sig fra diskussion af begreber og muligheder til egentlig forhandlingstekst. Den opgave blev ikke løst, og derfor må man nu ty til indkaldelse af et ekstraordinært forhandlingsmøde”, siger John Nordbo.

Klimaramte lades i stikken
Skal man dele debatten i Bonn op, var den såkaldte Suva-dialog en stor fiasko. Den dialog skulle handle om, hvordan verdens lande kan hjælpe hinanden til at håndtere de klimakatastrofer, der bliver flere og flere af, og som hvert år driver millioner af mennesker fra hus og hjem.

”Problemet var, at de rige lande boykottede dialogen. Det ene fattige og sårbare land efter det andet kunne berette om, at de rammes af hårdere orkaner, flere oversvømmelser eller mere tørke. Ulandene forklarede, hvordan de forsøger at minimere skaderne fra katastroferne, men også at de har brug for hjælp. Den appel førte ikke til noget. De rige lande lod simpelthen være med at blande sig i debatten -bortset fra enkelte indlæg fra Tyskland og Storbritannien”, siger John Nordbo og konkluderer:

”De rige lande forsøger i virkeligheden at snige sig uden om deres ansvar. Det er jo rent faktisk de rige lande, som er den største kilde til den CO2, som skaber den globale opvarmning og dermed mere ekstremt vejr og klimakatastrofer”, siger John Nordbo.

Talanoa-dialog var positiv
Resultatet af den såkaldte Talanoa-dialog, som man også tog hul på her i Bonn, var til gengæld mere opløftende. Formålet med dialogen er at gøre status over den indsats, verdens lande gør for at nå målene i Paris-aftalen for at kunne inspirere til udviklingen af næste version af de nationale klimaplaner, som skal indsendes i 2020.

”Der var stor deltagelse, og der blev fortalt om mange kreative løsninger og gode klimainitiativer rundt omkring i verden. Det samlede indtryk var, at den nuværende klimaindsats ikke er tilstrækkelig, og den erkendelse er – i det mindste – en forudsætning for at indse, at der skal gøres mere, ” siger John Nordbo og fortsætter:

”Når Talanoa-dialogen fortsætter på COP24 i Katowice i december kan der forhåbentlig fokuseres på, hvad der kan gøres mere, og hvordan verdens lande i fællesskab kan understøtte hinanden i den nødvendige grønne omstilling. ”

Yderligere kommentarer;
Klimarådgiver i CARE Danmark, John Nordbo, 61 27 07 45 @JohnNordboCARE

PRESSEKONTAKT

 

Ida Maria Just
Pressekonsulent
Mobil: 53 72 72 43

ijust@care.dk