Vold og voldtægt er hverdag for mange congolesiske flygtninge - CARE

Vold og voldtægt er hverdag for mange congolesiske flygtninge

Lagt på 18. april 2018 af ijust

For fire måneder siden blev 12-årige Jemina voldtaget hjemme i sin landsby i DR Congo. Som følge af voldtægten blev Jemina gravid.

Jemina og hendes mor flygtede kort efter voldtægten fra DR Congo til Uganda, men da koleraen brød ud i lejren, døde Jeminas mor. Nu får Jemina hjælp fra CARE, der hjælper hende med at få mad, komme til lægen og finde en plejefamilie.

Sådan hjælper CARE Danmark

•4 centre for ofre for vold og overgreb. I centrene får flygtningene hjælp, rådgivning og vejledning, så de kommer ind i de rigtige fremadrettede forløb.

•Dagligt oplæg i lejrene om, hvordan man forebygger vold, om hvilke rettigheder flygtninge har, hvordan man får hjælp, hvis man har været udsat for vold eller seksuelle overgreb.

•Teams af frivillige fra flygtninge og lokale beboere, der bla kortlægger farlige områder i lejrene, men også laver oplysning via fx teater og radioindslag. Desuden kender team-medlemmerne andre flygtninge og beboere og kan henvise dem, der måtte have brug for det, til CARE, så de kan få hjælp.

•Rådgivning og terapi til at bearbejde oplevelsen. PEP-kits. Dignity kits, medicinsk behandling der kan forhindre at man udvikler HIV.

Kvinder og piger er særligt udsatte

CARE Danmark udgav i marts 2018 rapporten ”Kvinder og piger i katastrofer”, der dokumenterer, at piger og kvinder i forbindelse med katastrofer er særligt udsatte, idet mere en to ud af tre har oplevet en eller flere former for kønsbaseret vold som fx vold eller seksuelle overgreb.

For congolesiske piger og kvinder er voldtægt, overgreb og vold blevet en del af hverdagen. Det viser en ny rapport fra CARE, der derfor nu med støtte fra CISUs katastrofe-fond DERF sætter ind.

Kampene i det uroplagede DR Congo er atter blusset op, og siden januar 2018 er ikke færre end 69.458 congolesere flygtet til nabolandet Uganda, der nu i alt huser 276.570 congolesiske flygtninge.

”Over 80% af flygtningene er børn og kvinder, og især fra piger og kvinder hører vi enslydende beretninger om vold, overgreb og voldtægter begået både i deres hjemland DR Congo, men også under flugten og i flygtningelejrene i Uganda,” fortæller CARE Danmarks generalsekretær Rasmus Stuhr Jakobsen.

For at give den bedst mulige hjælp til flygtningene har CARE derfor lavet en rapport, Rapid Gender Analysis, der kortlægger de congolesiske flygtninges oplevelser med vold og seksuelle overgreb.

Vold og seksuelle overgreb er hverdag
Det østlige Congo menes at have en af verdens højeste forekomster af seksuelle overgreb, og den nye rapport fra CARE tegner ligeledes et billede, hvor særligt piger og kvinder er udsatte og i høj risiko for at blive udsat for vold eller seksuelle overgreb.

“Vi bliver voldtaget i skolen, på vej til skole
og hjemme.”

– Nyankommen flygtningepige, der taler om seksuel vold mod piger uden for konflikter i DRC

”Vold og seksuelle overgreb har længe været et våben i den blodige borgerkrig, men rapporten viser, at overgrebene også finder sted under flugten og i flygtningelejrene, ” siger Rasmus Stuhr Jakobsen.

Rapporten viser, at der i lejrene især sker voldtægter, tvangsægteskaber, børneægteskaber, partnervold, partnervoldtægt, ligesom mange piger og kvinder også bliver frataget retten til ressourcer og skolegang.

Konflikter og kultur del af forklaringen
Årsagerne til de mange overgreb skal findes dels i den kroniske konflikt, men også i kulturelle normer, som igen bliver påvirket af konflikter og krige.

”DR Congo er et samfund, hvor diskriminerende kønsnormer er dybt forankrede, og hvor man måler en mands værd ud fra hans evne til at sørge for og beskytte sin familie. Når årtiers konflikter og kampe gør det umuligt, føler mange mænd sig utilstrækkelige og frustrerede, og det fører til vold eller overgreb, ” forklarer Rasmus Stuhr Jakobsen.

“Der er altid skænderier hjemme, fordi vores far vil bruge pengene på en bar, men mor ønsker at købe mad derhjemme.”

– Flygtningedreng fra DR Congo

”Desuden er vold og voldtægt blevet et våben i konflikterne, og dertil kommer, at årtiers kampe betyder kaos og straffrihed. Alt i alt betyder det, at vold og overgreb er blevet almindeligt accepteret som en del af hverdagen.”

Behandling og oplysning
På baggrund af det hurtigt stigende antal flygtninge fra DR Congo til Uganda har CARE Danmark netop modtaget 1,5 millioner kr fra CISUs DERF-pulje.

”Over de næste seks måneder sætter vi ind med en særlig indsats for de mange piger og kvinder, der har eller er i fare for at opleve vold og overgreb. Vi sørger for behandling, både medicinsk og terapeutisk, til de piger og kvinder, der har oplevet overgreb, men vi sørger også for at udbrede viden om problemet, så vi kan oplyse og ændre de normer, der gør vold mod særligt kvinder acceptabelt,” forklarer Rasmus Stuhr Jakobsen.

PRESSEKONTAKT

 

Ida Maria Just
Pressekonsulent
Mobil: 53 72 72 43

ijust@care.dk