Mozambique: Langsigtet udvikling der sikrer alle ret til mad - CARE

Mozambique

Share

LANDEFAKTA

Indbyggertal: 26,5 millioner
Forventet levealder: 55,1 år
Kan læse og skrive: 50,6 %
BNP per indbygger: US$ 1123
Børnedødelighed: 61,5 per 1.000 levendefødte børn
Mødredødelighed: 480 per 100.000 levendefødte børn
Hiv-smittede: 110,8 %

Kilder: UNDP

Siden afslutningen af den lange borgerkrig i 1992 har Mozambique oplevet en hurtig udvikling med en vækst på omkring syv procent om året. Fordi udgangspunktet var så lavt, hører landet dog stadig til blandt de ti mindst udviklede lande i verden.

Tre fjerdedele af befolkningen lever i fattigdom. Næsten lige så mange bor på landet, hvor de er stærkt afhængige af at udnytte naturressourcer som skov og landbrug for deres daglige overlevelse. Uligheden i befolkningen bliver større og større.

Landets rige forekomster af naturressourcer i form af tropisk træ, kul, olie, gas og sjældne mineraler har gjort Mozambique til en magnet for udenlandske investeringer. I mange tilfælde går det hårdt ud over lokalbefolkningen, som mister jord og indkomst, mens investeringerne kun gavner en lille elite.

På landet har kun 30 procent af familierne adgang til rent drikkevand, og seks procent har gode sanitære forhold.

Hiv og aids rammer fortsat omkring 12 procent af den voksne befolkning. Det er især kvinder, der smittes med Hiv.

Klimaforandringer hærger Mozambique

Mozambique rammes hvert år af naturkatastrofer:

  • Udbredt tørke ødelægger afgrøderne
  • Floder går over deres breder og skaber oversvømmelser inde i landet
  • Voldsomme storme hærger kystegnene

Klimaforandringer gør det allerede svært at forudsige regnen, der er afgørende for landbruget. Det går hårdt ud over udbyttet fra markerne. På længere sigt truer stigende temperaturer med helt at ødelægge landbruget i mange egne. Desuden truer havenes stigning Mozambiques lange kyststrækning, hvor hovedparten af befolkningen bor.

CARE Danmark i Mozambique

Den største indsats drejer sig om at gøre Mozambiques lokalsamfund bedre rustet til at få fordele ud af landets store investeringsprojekter. CARE støtter også små lokale grupper til at forbedre deres medlemmers levevilkår og til at få indflydelse på de lokale myndigheders, når de træffer beslutninger. Nationale organisationer i civilsamfundet får støtte til at påvirke og ændre lovgivning samt offentlige investeringer til fordel for de fattige og deres smålandbrug.

CARE Danmark arbejder også for at give bedre adgang til rent drikkevand. Du kan læse mere om hver enkelt program i menuen til højre.

 

Vil du vide mere om CARE Danmarks arbejde i Mozambique, er du velkommen til at kontakte programkoordinator Rolf Hernø.

Læs mere om, hvordan CARE Danmark arbejder.

One Planet One future

På kanten af det umulige

Kontakt

RolfH

Rolf Hernø
Programkoordinator for Mozambique og ALP
Tlf: 35 200 100

rhernoe@care.dk