PACODE - Etniske minoriteter - CARE

PACODE – Etniske minoriteter

Formål
PACODE står for Participatory Community Development in An Giang and Soc Trang provinserne i det sydlige Vietnam. Formålet med programmet er at forbedre levevilkårene for den etniske Khmer-gruppe, som udgør cirka 1,1 million af befolkningen i Mekong-deltaet. Gennem deltagelse i kvindegrupper, får de fattige kvinder adgang til viden, information, kredit og støtte fra andre kvinder. Det hjælper dem til at deltage aktivt i lokaludviklingen og i det økonomiske liv.


Målgruppe
Den primære målgruppe er Khmer-befolkningen bosat i de fattige lokalsamfund i Mekong-deltaet, samt de Ngo’er og lokale myndigheder, der arbejder i området. Anden fase af programmet tilgodeser 5.000 medlemmer af kvindegrupper. I alt 25.000 familiemedlemmer forventes at få glæde af projektet.


Aktiviteter

Projektet støtter aktiviteter, som har til formål at forbedre fattige familiers indkomst, sundhedstilstand, adgang til vand og sanitet, samt fremme et bedre lokalmiljø og mere bæredygtig udnyttelse af ressourcerne. Kvindegrupper på landsbyniveau udgør programmets fundament. I grupperne får fattige khmer-kvinder mere viden om, hvordan de kan forbedre deres forhold og deres adgang til service. Der arbejdes også på, at de deltager mere aktivt i beslutninger og udvikling i lokalsamfundene.

I anden fase af projektet støttes udviklingen af en formaliseret kreditinstitution, der kan fortsætte med at udbyde finansielle services til kvinderne. I første fase af programmet blev kreditsystemet etableret, og 3000 kvinder modtog mikrolån til indkomstskabende virksomheder.


Område
Fire kommuner i hver af de to provinser An Giang og Soc Trang, som ligger i Mekong-flodens delta i det sydlige Vietnam.


Varighed og budget
Programmets anden fase løber fra juli 2010 til juni 2013. Estimeret budget er 6.735.846 DKK. Projektet finansieres af Danida og CARE Danmark via Danida rammemidler.


Partnere
Women’s Union – som er en vidtforgrenet, landsdækkende organisation med reference til det kommunistiske parti, og som organiserer en stor del af Vietnams kvinder – her i An Giang Province og Soc Trang Province. An Giang University, School of Economics and Business Administration.

 

Kontakt

Morten-150x150

Morten Fauerby Thomsen
Programkoordinator for Asien
Tlf: 35 200 100

mthomsen@care.dk