Vand betyder alt

icon_KLIMA_120X120_trans0%Klimaændringer har ramt hårdt i landsbyen Kasapo i Tanzania. Men CARE Danmarks nye brønde gør det muligt at fortsætte produktionen af fødevarer og sikre mad på bordet hos landsbyens familier.

Af Julie Kjærsgaard og Signe Buchholtz Andersen


”Da jeg så maskinerne og dem, der skulle udføre boringen til brønden, blev jeg enormt lettet,” fortæller Saumu Issa.

Hun er som bonde i landsbyen Kasapo i Tanzania fuldstændig afhængig af vand til sine afgrøder. Især efter at klimaforandringer betyder hårdere og længere  tørkeperiodern. Et smil breder sig på Saumu Issas læber, mens hun fortæller, at hun nu endelig kan få en god nattesøvn. Før CARE fik boret brønden, måtte Saumu Issa hente vand ved pumpen fra nabolandsbyen Tae.

Saumu Issa2x1-2
Med direkte adgang til vand kan Saumu Issa få meget mere ud af sit landbrug. Det giver mad på bordet til familien samt penge på lommen til opsparing og børnenes skolegang.

Flere gange om ugen ventede hun efter aftensmaden på, at vandet løb gennem rørene. Mange gange kom vandet først klokken to om natten, og da hun aldrig vidste præcist, hvornår vandet kom, kunne hun ikke sove inden. Hele hendes døgnrytme skulle indrettes efter, hvornår vandet kom.

Brønden i Kasapo er et vendepunkt

Saumu Issa var spændt på, hvornår brønden blev færdig, så hendes gåture endte tit ved udgravningen for at se, hvor langt arbejdet var kommet.

Nu har hun tid til at gå i marken hver morgen, fordi hun ikke skal sove længe dagene efter, hun har hentet vand. Saumu Issa kan nu fokusere på at dyrke sine afgrøder, og hun forventer, at hun får flere afgrøder at høste til næste sæson.

Overskuddet går direkte til min datters Secondary School.
Hvis hun klarer sig godt, kan hun en dag hjælpe mig med
at betale for min søns skole. Det er en investering i en
anden fremtid for dem begge.

En hektar til enlig mor

Siden hendes mand, Abdallah Hassani, døde, har Saumu Issa taget sig af familiens jord og deres fem børn alene. Hendes største udgift er at betale for børnenes skolegang. Tunu på 13 år går på kostskole i landsbyen Kigonigoni i højlandet. Det koster cirka 400.000 tanzaniske schilling om året – det svarer til 1.360 kroner og er mange penge for den enlige mor.

Saumu Issa ejer en hektar land, som er spredt over tre forskellige jordstykker. Den ene mark ligger tæt på Saumu Issas hus i Kasapo, og de to andre jordstykker ligger i nabobyerne Mgwasi og Muheza. Saumu Issa dyrker majs, som primært går til at brødføde familien. Af majsen laver hun den lokale majsgrød, ugali, der er et traditionelt og billigt måltid

Klimaet udfordrer Saumu Issa
I dag er der masser af mad på hylderne i Saumu Issas lille forretning
I dag er der masser af mad
i Saumu Issas forretning.

En af Saumu Issas største udfordringer er Kasapos klima, som ikke er let at arbejde med. Stigende temperaturer, tørkeperioder, stærke vinde og oversvømmelser har skadet og reduceret mængden af Saumu Issas afgrøder. Manglen på vand er det absolut største problem. Den tørre jord er svær at dyrke, og når regnen endelig falder, kan jorden ikke optage de store vandmængder, hvilket skaber nedbrydning af jorden og afstrømning.

Saumu Issa forklarer, at Kasapo plejede at være en frodig landsby, hvor regnen faldt ofte og længe. For årtier siden løb der en flod gennem Kasapo, men nu er floden udtørret, og landsbyen er afhængig af vandet fra højlandet

Landbrug er ikke længere nok

Klimaet i Kasapo har en så negativ indflydelse på landsmandslivet, at de fleste bønder er nødt til at supplere deres husholdning med mindre virksomhedsforetagender. For flere af kvinderne i landsbyen er et af supplementerne at sælge tomater og løg i Kasapo til en mindre fortjeneste. Grøntsagerne henter kvinderne fra markedet i nabobyen Makanya cirka fire kilometer fra Kasapo. Højlandets bønder dyrker disse afgrøder, fordi der falder mere regn end i lavlandet.

Saumu Issa drømmer om selv at dyrke tomater og løg i Kasapo – ligesom bønderne i landsbyen gjorde førhen, da floden flød og regnen faldt i tilstrækkelige mængder. På den måde kan hun spare turen til Makanya og få et større udbytte på at sælge sine egne afgrøder.

Læs mere om landsbyen Kasapo

Andre metoder til at sikre retten til mad
icon_JORD_T_120X120_trans0% handel_logo icon_PLATE_T_120X120_trans0%