Regnskab - CARE Danmark

Regnskab

Hvert år modtager CARE Danmark en fast rammebevilling fra Danida sammen med projektstøtte fra EU. Hertil kommer bidrag fra private, virksomheder og fonde. I 2015 havde CARE Danmark mere end 15.000 medlemmer, og næsten 24.000 mennesker bidrog til CARE Danmarks arbejde.

CARE Danmark har en målsætning om at bruge højst 12 procent af omsætningen på administration og knap seks procent på fundraising og formidling. De resterende 82 procent går til CARE Danmarks projekter i ulandene. Tallene kan variere alt efter det konkrete års indtægter.

Du kan læse mere om CARE Danmarks konkrete regnskab år for år i CARE Danmarks årsberetninger. Årsberetningerne giver først og fremmest et overblik over organisationens regnskaber, men årsberetningen er også en introduktion til CARE Danmarks værdier, arbejdsområder og -metoder.

CAREs regnskaber er offentlige dokumenter og gennemgår hvert år ekstern revision.

 

Indtægter 2015:
8px_hvid8px_hvidlagkage1

Udgifter 2015: 
lagkage2

 

 

 

 

Årsberetning 2015

Aarsberetning 2015 - DK _WEB_forside_Side_01

CARE Danmarks årsberetning giver dig et overblik over organisationens regnskaber, men er også en introduktion til vores værdier, fokus, arbejdsområder og -metoder.

Årsberetninger - Annual Reports

2015: Dansk
2014: Dansk, English
2013: DanskEnglish
2012: Dansk, English

Årsregnskaber - Annual Financial Statements

2015: Dansk, English
2014: Dansk, English
2013: Dansk, English
2012: DanskEnglish